ΕΜΠΟΡΙΟ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
logo:ΕΨΕΜ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΨΕΜ : η εταιρεία ΕΨΕΜ : δίκτυο πωλήσεων ΕΨΕΜ : προϊόντα ΕΨΕΜ : υπηρεσίες

> χρήσιμοι σύνδεσμοι


Συμπιεστές και συμπυκνωτικές μονάδες Tecumseh: http://www.tecumseh-europe.fr/
Συμπιεστές και συμπυκνωτικές μονάδες Copeland: http://www.emersonclimate.eu/
Συμπιεστές Kulthorn Kirby: http://compressor.kulthorn.com/
Εξατμιστές και συμπυκνωτές Friga-Bohn: http://www.friga-bohn.com/
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Danfoss: http://www.danfoss.com/BusinessAreas/RefrigerationAndAirConditioning/
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Ranco: http://www.eliwell.it
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Castel: http://www.castel.it/
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Ritchie: http://www.yellowjacket.com/
Εξαρτήματα και όργανα ελέγχου Alco: http://www.emersonclimate.eu/
Εξαρτήματα Sanrong: http://www.sanrong-ac.com/en/
Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου Eliwell: http://www.eliwell.it
Ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου Every Controls: http://www.evco.it/
Αντλίες κενού και συσκευές ανάκτησης Value: http://www.worldvalue.cn/
Ανεμιστήρες EBM: http://www.ebmpapst.com/
Ψυκτικά Ρευστά Honeywell: http://www51.honeywell.com/sm/genetron/
Χαλκοσωλήνες Χαλκόρ: http://www.halcor.gr
Μονώσεις Isopipe: http://www.isopipe.gr
τιμοκατάλογος
ισολογισμός 2012
ισολογισμός 2013
ελληνικά english
Copyright © All rights reserved. Zinan & Gam adv