ΕΜΠΟΡΙΟ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
logo:ΕΨΕΜ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΨΕΜ : η εταιρεία ΕΨΕΜ : δίκτυο πωλήσεων ΕΨΕΜ : προϊόντα ΕΨΕΜ : υπηρεσίες

> η εταιρεία


Η ΕΨΕΜ Α.Ε. ιδρύθηκε
το 1969 και εξελίχθηκε
γρήγορα σε μια από τις
σημαντικότερες εμπορικές
εταιρείες ειδών ψύξης
και κλιματισμού στην
Ελλάδα.

> δίκτυο πωλήσεων


Σήμερα είμαστε η μεγαλύτερη
ελληνική εταιρεία στον τομέα
αυτόν, καλύπτοντας τις ανάγκες
των ψυκτικών σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας και με σημαντική
εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως σε Βαλκάνια και Κύπρο.

> προϊόντα


Εισάγουμε τα προϊόντα μας
από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές ψυκτικών
μηχανημάτων και
εξαρτημάτων εξασφαλίζοντας
στους πελάτες μας υψηλή
ποιότητα και αξιοπιστία.

> υπηρεσίες


Τα στελέχη μας είναι
πλήρως καταρτισμένα
στην ψύξη καθώς και
στις εφαρμογές
κλιματισμού και
κλιματισμού
αυτοκινήτων.
τιμοκατάλογος
ισολογισμός 2012
ισολογισμός 2013
ελληνικά english
Copyright © All rights reserved. Zinan & Gam adv